Μεθοδολογία

Η Μεθοδολογία του SYS-STEM για Arduino στα σχολεία είναι ένα εκπαιδευτικό πακέτο υλικών και εργασιών, για μαθητές ηλικίας 14-18 ετών, που περιλαμβάνει ένα δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα βήμα προς βήμα στην ηλεκτρονική και τον προγραμματισμό με χρήση Arduino.

Κάθε Ενότητα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες οδηγίες και εργαλεία διδακτικού σχεδιασμού: μαθησιακά αποτελέσματα που θα επιτευχθούν, πλήρη σετ υλικών και παραδειγμάτων, προσομοιώσεις, δείγματα ασκήσεων και εργασιών στο Arduino για μαθητές καθώς και τις λύσεις τους.

ΛΗΨΕΙΣ

Για να δοκιμάσουν περαιτέρω τις γνώσεις τους, οι μαθητές και τα σχολεία μπορούν να συνδεθούν στον κόμβο του SYS-STEM για την πρόσβαση σε απομακρυσμένα εργαστήρια Arduino – ARdLAB Hub Hub για υλοποίηση απομακρυσμένα τόσο πειραμάτων όσο και προγραμματισμού καθώς και διαχείρισης των κρατήσεων για την χρήση των 4 πραγματικών εργαστήριων Arduino που αναπτύχθηκαν από τους εταίρους.