Κόμβος ArdLABs

Οι εταίροι του έργου SYS-STEM έχουν δημιουργήσει 4 απομακρυσμένα εργαστήρια Arduino (ArdLABs) όχι μόνο για τους μαθητές τους αλλά και για μαθητές από οπουδήποτε στον κόσμο. Αυτά τα εργαστήρια επιτρέπουν την απομακρυσμένη πρόσβαση και μια ποικιλία πειραμάτων STEM χωρίς να χρειάζεται να υπάρχει διαθέσιμος εξοπλισμός Arduino. Τα σχολεία, οι δάσκαλοι και οι μαθητές καλούνται να συμμετάσχουν και να χρησιμοποιήσουν αυτά τα ArdLAB μέσω του κόμβου ArdLAB Hub.

Το ArdLAB hub είναι ένας διαδικτυακός κόμβος που συγκεντρώνει και οργανώνει τις κρατήσεις χρονοθυρίδων για συνδεδεμένα ArdLAB (Arduino Laboratories). Για να αποκτήσει πρόσβαση στις δυνατότητές του ένας χρήστης χρειάζεται απλώς να εγγραφεί. Μέσω μιας εύκολα προσβάσιμης διεπαφής, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την επιθυμητή ημέρα και ώρα για χρήση ενός απομακρυσμένου ArdLAB.

Η αυτοματοποιημένη πλατφόρμα ελέγχει τα διαθέσιμα ArdLAB για αυτήν την ημερομηνία/ώρα και παρουσιάζει τα διαθέσιμα εργαστήρια. Οι χρήστες πρέπει απλώς να κάνουν κλικ στο “κράτηση” και να συνδεθούν σε αυτό το ArdLAB μέσω του κόμβου την ημέρα/ώρα που συμφωνήθηκε. Εάν όλα τα SYS-STEM ArdLAB είναι απασχολημένα σε μια συγκεκριμένη ώρα, η διαθεσιμότητα σε προηγούμενο ή επόμενο χρόνο θα εμφανίζεται καθαρά.

Κάντε κλικ στο λογότυπο για να επισκεφθείτε το ArdLAB Hub

Το ArdLAB Hub δεν έχει σχεδιαστεί μόνο για χρήση με τα 4 απομακρυσμένα εργαστήρια Arduino που έχουν αναπτυχθεί από τους εταίρους. Για εκείνα τα σχολεία που επιθυμούν να αναπτύξουν τα δικά τους εργαστήρια Arduino και να τα κάνουν διαθέσιμα στον κόσμο (ώστε να μοιραστούν τον εξοπλισμό τους και με άλλα σχολεία και μαθητές), οι εταίροι του SYS-STEM έχουν αναπτύξει επιπλέον έναν Οδηγό εκκίνησης ArdLAB ώστε να διευκολύνουν τη διαδικασία ανάπτυξης και εγγραφής πιθανών πρόσθετων απομακρυσμένων εργαστηρίων στο ArdLAB Hub.