Σχετικά

Το SYS-STEM είναι ένα έργο που εκτελείται από πέντε οργανισμούς σε τέσσερις χώρες, Ισπανία, Πορτογαλία, Κροατία και Ελλάδα. Οι δράσεις και τα παραδοτέα του υποστηρίζουν τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους καθηγητές να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν μια φιλόδοξη μεθοδολογία STEM προκειμένου να γίνει το STEM πιο προσιτό σε όλους.

Οι εταίροι του έργου έχουν αναπτύξει τη Μεθοδολογία SYS-STEM, που έχει σχεδιαστεί για να ιντριγκάρει και να εμπλέξει τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τα ηλεκτρονικά και το STEM. Ο στόχος είναι να καθοδηγήσει τους μαθητές να ακολουθήσουν μελλοντικές καριέρες σε αυτούς τους τομείς.

Η Μεθοδολογία περιλαμβάνει ένα πλήρες πακέτο διδακτικών υλικών σε βασικά ηλεκτρονικά και STEM με χρήση Arduino. Το διδακτικό υλικό αποτελείται από παρουσιάσεις, θεωρία, ασκήσεις, προσομοιώσεις και βίντεο σχεδιασμένα για παράδοση σε μαθητές διαφορετικών ηλικιών και επιπέδων ικανοτήτων.

Οι χρήστες καλούνται επίσης να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους και να εφαρμόσουν πειράματα STEM μέσω 4 καλά εξοπλισμένων απομακρυσμένων ArdLABs (Εργαστήρια Arduino που αναπτύχθηκαν από τους εταίρους), στα οποία μπορούν να συνδεθούν μέσω του Κόμβου ArdLABs του SYS-STEM (ArdLAB Hub). Αυτή είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που συντονίζει και διαχειρίζεται κρατήσεις και απομακρυσμένες συνδέσεις χρηστών με τα ArdLABs.

Το ArdLAB Hub δεν έχει σχεδιαστεί μόνο για χρήση με τα 4 απομακρυσμένα εργαστήρια Arduino που έχουν αναπτυχθεί από τους εταίρους. Για εκείνα τα σχολεία που επιθυμούν να αναπτύξουν τα δικά τους εργαστήρια Arduino και να τα κάνουν διαθέσιμα στον κόσμο (ώστε να μοιραστούν τον εξοπλισμό τους και με άλλα σχολεία και μαθητές), οι εταίροι του SYS-STEM έχουν αναπτύξει επιπλέον έναν οδηγό εκκίνησης ArdLAB ώστε να διευκολύνουν τη διαδικασία ανάπτυξης και εγγραφής πιθανών πρόσθετων απομακρυσμένων εργαστηρίων στο ArdLAB Hub.