Κατηγορίες
Μη κατηγοριοποιημένο

1st Partners meeting in Bilbao, Spain

The first project meeting took place in Bilbao Spain on the premises of Politeknika Ikastergia Txorierri from 18 till 19 of December 2019.

All the partners participated and discussed the future actions of SYS-STEM and the tasks for the following months.

From now on all communication about the project will contain #SYSSTEMproject #ArduinoLab as the official project hashtags.

Κατηγορίες
Μη κατηγοριοποιημένο

SYS-STEM has started!

On the 01 October 2019 the “Arduino SYS-STEM for Schools” Erasmus+ project has started! The first partner meeting will take place in Bilbao Spain in the next weeks.