Κατηγορίες
Μη κατηγοριοποιημένο

SYS-STEM has started!

On the 01 October 2019 the “Arduino SYS-STEM for Schools” Erasmus+ project has started! The first partner meeting will take place in Bilbao Spain in the next weeks.