Κατηγορίες
Μη κατηγοριοποιημένο

We have a logo!!!

The logo of “Arduino SYS-STEM for Schools” project was decided! It will accompany the project and we hope that it will be shared and used!